Iedereen is bang om oud te worden. Wanneer ik aan de toekomst denk, heb ik een andere angst. Ik ben namelijk bang dat de machtsverhoudingen in de toekomst zullen veranderen. Niet alleen de machtsverhouding tussen een kind en zijn of haar ouders zal veranderen, maar ook de machtsverhouding tussen wereldleiders onderling. Ik heb me ingebeeld hoe het zou zijn als de machtverhouding tussen dieren en hun baasjes zou veranderen in de toekomst. Ik heb mijn fantasie gebruikt, en door middel van photoshop mijn beeld van de toekomst proberen weer te geven.

In mijn toekomstbeeld zullen dieren boven mensen staan. Ook makers van sciencefictionfilms delen dit toekomstbeeld. Om deze reden heb ik gekozen om afbeeldingen te maken van dieren die op de maan zijn. Over de maanlanding is het volgende gezegd: “Dat is een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid’’. Deze uitspraak bewijst hoe belangrijk de maanlanding wordt gevonden. Het is iets wat niemand ons als mensen kan afnemen, en daar zijn we trots op. Helaas heb ik met mijn photoshop-programma deze maandlanding veranderd in een grote stap voor dieren, en daar ben ik trots op.