Ik zou mijzelf omschrijven als een documentaire, ietwat provocerende fotograaf die geïnspireerd is door het surrealisme. Enerzijds leg ik de wereld om mij heen vast zoals ik hem zie. Anderzijds ensceneer ik de wereld om mij heen zoals ik hem het liefste zou zien. 

Fotografie, AKV|St. Joost Breda 
Minor Fotojournalistiek en Beeldredactie, HU