The circle of society (work in progress)
Project in samenwerking met Diede Martens

''The circle of society" gaat over de wisselwerking tussen de maatschappij en een individu. Veel jongeren kampen met mentale klachten. Deze klachten worden veroorzaakt doordat zij binnen de normen van de samenleving willen vallen. Ze willen de beste kant van zichzelf laten zien en de waardering van hun omgeving speelt hier een grote rol in. Echter is het niet altijd mogelijk om aan deze verwachtingen en normen te voldoen.

“The circle of society” representeert de worsteling van jongeren om binnen de normen van de maatschappij te vallen. Het project nodigt uit tot gesprek, zelfreflectie en zelfacceptatie.