DSC 1782

Vrij Normaal

We zoeken naar patronen en logica om de wereld te begrijpen. We houden niet van afwijkingen of verrassingen. Zolang alles gaat volgens de wegen die wij gewend zijn, zijn we gelukkig. Mensen die onbewust van deze bekende weg afwijken, krijgen een label. Ze worden geclassificeerd, omdat ze afwijken van de norm. Ze leven in een psychische belevingswereld die afwijkt van datgene wat wij kennen. Voor een buitenstaander is dit een onrealistische wereld waarin gekte de boventoon voert. Ik ben gelabeld, en ik ben er trots op. Ik heb met plezier de grenzen van mijn label onderzocht en ze zo ver als mogelijk opgerekt. Van afwijkingen kunnen we leren en gekte moeten we vieren.

The only difference between me and a madman is that I'm not mad - Salvador DalĂ­